Hledat
Žádné položky
 
Nejprodávanější
 
Buďte v kontaktu
 

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky pro dodávku objednaného zboží. Těmito obchodními podmínkami se řídí vztahy mezi kupujícím a prodávajícím. Obchodní podmínky jsou pro obě strany závazné.


2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Nakupování v našem internetovém obchodě je velmi jednoduché. Objednávku můžete učinit pomocí objednávkového formuláře na stránce Koupit či pomocí e-mailu. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce.


Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek, je-li to pro daný druh zboží obvyklé.


Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím (obvykle potvrzující email). V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.


V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, přestane výrobce dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Platnost všech akčních nabídek je do vyprodání zásob.


3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem. V případě nejasností vás budeme samozřejmě kontaktovat.

 

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.


5) BALNÉ A POŠTOVNÉ

Objednané zboží vám zašleme poštou jako dobírku. Cena balného a poštovného je uvedena v objednávce.


6) DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je cca 5-10 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme vás neprodleně kontaktovat.


7) VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu.

 

Právo zákazníka na odstoupení.

 

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplnil smluvené podmínky dodání.


8) ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.


9) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k vaší spokojenosti individuální dohodou s vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen prodávajícímu nahlásit neprodleně. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

 

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

10) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na e-shopu, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka zákazníka je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Učiněním objednávky zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním


Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu dodavatele
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě


Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy od převzetí zboží dodavatelem.


Provozovatel internetového obchodu
Firma: EUSOFT s.r.o.
IČ: 25863541, DIČ: CZ25863541
Písečná 447/13, 182 00 Praha-Troja
(na této adrese se sklad zboží ani výdejní místo pro zboží nenachází)

Tel: +420 724 395 339
E-mail: objednavky@inprodej.cz

 

Dodavatel zboží:
Firma: Global Journey CZ s.r.o
IČ: 27512363, DIČ: CZ27512363
Semín 226, 535 01 Přelouč


ZÁKONY A PŘEDPISY
:
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

 
(c) 2010 inprodej.czVšechna práva vyhrazena.
Mapa stránek | Obchodní podmínky | Kontakt
Zpětné odkazy